Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2015

4551 d150 500
Reposted fromspacelien spacelien viamr-mojorisin mr-mojorisin

May 26 2015

nathaira
9920 51db
Reposted fromJamesEvans JamesEvans

March 30 2015

nathaira
nathaira

September 09 2014

nathaira
     gorącym dotykiem palców swych
     zmieniasz mnie w drżącą strunę
          i sunę me dłonie, i płonę,
                         i frunę
a wewnątrz mnie pełznie jak gęsty dym
    część ciebie, twa dusza, twój ogień
           tak cudnie oddani sobie

         oczu blask, nawet w mroku
      w mym sercu przywraca spokój
                     i pragnienie
  podsycone niezmiennym zdumieniem
                            szał
          ust krwią najczerwieńszych
          i lżejszych pocałunków czar
nathaira
1105 6d0e 500
Reposted fromrol rol viamr-mojorisin mr-mojorisin
nathaira

August 11 2014

nathaira
8481 6611
Reposted fromzoitisthalassas zoitisthalassas viaamie amie
nathaira
Play fullscreen
I'll keep digging till
I feel something.

August 08 2014

nathaira
6975 9b57
Reposted fromfelicka felicka viamr-mojorisin mr-mojorisin
nathaira
1474 c500
Reposted fromcouples couples viamr-mojorisin mr-mojorisin
nathaira
Kołyszę się na nitce nieokreślonych pragnień
— Halina Poświatowska
Reposted fromcytaty cytaty viamr-mojorisin mr-mojorisin

August 05 2014

nathaira
8771 2a7d
Reposted fromdziiewczynkaxd dziiewczynkaxd

July 29 2014

June 26 2014

nathaira
nathaira
3507 019a
dobranoc 
Reposted frommentalstate mentalstate viamr-mojorisin mr-mojorisin

June 15 2014

nathaira
9641 69ad
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viaamie amie

April 20 2014

nathaira
6742 2f24 500
Reposted fromakallabeth akallabeth viamr-mojorisin mr-mojorisin
nathaira
3955 0a4b
Reposted fromrol rol
nathaira
3959 809f 500
Reposted fromoso-polar oso-polar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl